รายวิชาที่มีอยู่

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

การเขียนโปรแกรมขั้นต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
คำชี้แจงการใช้งานบทเรียนบนระบบเครือข่าย
โดย Admin User - อังคาร, 13 กันยายน 2016, 2:03PM
 

1. ให้ผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ในการเข้าใช้งานบทเรียนบนระบบเครือข่าย ในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าใช้งานบทเรียน

2. ให้ผู้ใช้เลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าเรียน จากรายวิชาที่มีอยู่

3. หากผู้ใช้งานมีปัญหาในการเข้าใช้งานบทเรียนบนระบบเครือข่าย ให้ทำ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(70 คำ)